Przekształcenie działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Z dniem 06-07-2017r. został zakończony, wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, kilkumiesięczny proces przekształcenia działalności gospodarczej pod nazwą Przedsiębiorstwo Drogowe Wojtrans Henryk Wojda, w spółkę pod nazwą

Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie art.551 § 5 Kodeksu spółek handlowych.