Aktualności

Przekształcenie działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Z dniem 06-07-2017r. został zakończony, wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, kilkumiesięczny proces przekształcenia działalności gospodarczej pod nazwą Przedsiębiorstwo Drogowe Wojtrans Henryk Wojda, w […]

Remontują drogi w powiecie i Jędrzejowie. Prace idą pełną parą

W powiecie jędrzejowskim oraz w samym Jędrzejowie prace drogowe idą pełną parą. Zarówno powiat jak i gmina realizuje w ten wakacyjny czas wiele inwestycji, które […]

Przebudowa miejsc przełomowych na drogach wojewódzkich

Przebudowa miejsc przełomowych na drogach wojewódzkich w podziale na 7 zadań Zadanie nr 3 na terenie OD Pińczów droga wojewódzka nr 766 (w km 28+700 […]

Zobacz wszyskie

Nasza oferta

Produkcja i sprzedaż masy bitumicznej

Roboty drogowe

Roboty ziemne

Zimowe utrzymanie dróg

Usługi inżynierskie

O firmie

WOJTRANS Sp. z o.o. jest firmą obecną na rynku od 1989r.
Naszą wizytówką są kilometry wybudowanych dróg i ułożonych chodników wraz z odwodnieniami i melioracjami poboczy.

Realizujemy projekty z zakresu budowy i modernizacji ulic i tras komunikacyjnych , jak również placów, parkingów i obiektów sportowych.

Oferta „WOJTRANS” obejmuje nie tylko budowę dróg, ale także produkcję mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wynajmem sprzętu drogowego.

Obszar działania

Budujemy i modernizujemy drogi krajowe i lokalne na terenie województw:  świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego

Wybrane realizacje

Referencje

Przedsiębiorstwo drogowe Wojtrans wykonało zamówienie terminowo, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i zapisami umowy. Ponadto firma wykazała się należyta starannością oraz wykonała zadanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wiedzą techniczną.

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 742 w miejscowości Błogoszów Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie zaświadcza, że zlecone przebudowy dróg zostały wykonane należycie, terminowo, zgodnie z wymogami określonymi w materiałach przetargowych – szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i zaleceniami zamawiającego.

Przebudowa dróg powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie

Przedsiębiorstwo zrealizowało zamówienie w przewidzianych umowami terminach. Roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z warunkami umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa. Wykonawca wykazał się także umiejętnością bardzo dobrej organizacji prowadzących robót. Współpraca Wykonawcy z Zamawiającym w trakcie wykonywania robót układała się prawidłowo.

Remont drogi nr 0179T Michałów – Bujanówka Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwy wiążącej i ścieralnej oraz pobocza z kruszywa łamanego. Powyższe roboty zostały wykonane należycie, w terminie, zgodnie z wymogami określonymi w materiałach przetargowych.

Przebudowa i remonty dróg gminnych, wewnętrznych i boiska na terenie Gminy Sobków Gmina Sobków

Nasi klienci

Gmina Gołcza
Gmina Słaboszów
Gmina Kozłów
Gmina Czarnocin
Powiat Busko-Zdrój
Gmina Książ Wielki
Powiat Miechowski