Nasza oferta

  • Roboty drogowe w pełnym asortymencie
  • Produkcja i sprzedaż mas bitumicznych na gorąco
  • Dystrybucja mas bitumicznych
  • Produkcja betonu i prefabrykatów betonowych
  • Zimowe utrzymanie dróg
  • Roboty ziemne- odwodnienia, przepusty
  • Układanie kostki brukowej
  • Usługi inżynierskie (dokumentacje techniczne)