Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS jest firmą obecną na rynku od 1989r.
W związku z dynamicznym rozwojem w 2017 r. firma przekształca się w spółkę.

Naszą wizytówką są kilometry wybudowanych dróg i ułożonych chodników wraz z odwodnieniami i melioracjami poboczy.

Budujemy i modernizujemy drogi krajowe i lokalne na terenie województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego.

Realizujemy projekty z zakresu budowy i modernizacji ulic i tras komunikacyjnych, jak również placów, parkingów i obiektów sportowych.

Oferta "WOJTRANS" obejmuje nie tylko budowę dróg, ale także produkcję mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wynajmem sprzętu drogowego.

Długofalowy ekonomiczny sukces jest pierwszorzędnym celem naszego przedsiębiorstwa, za który odpowiadamy wobec naszych klientów, pracowników i dostawców.

Referencje

Przedsiębiorstwo drogowe Wojtrans wykonało zamówienie terminowo, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i zapisami umowy. Ponadto firma wykazała się należyta starannością oraz wykonała zadanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wiedzą techniczną.

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 742 w miejscowości Błogoszów Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie zaświadcza, że zlecone przebudowy dróg zostały wykonane należycie, terminowo, zgodnie z wymogami określonymi w materiałach przetargowych – szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i zaleceniami zamawiającego.

Przebudowa dróg powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie

Przedsiębiorstwo zrealizowało zamówienie w przewidzianych umowami terminach. Roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z warunkami umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa. Wykonawca wykazał się także umiejętnością bardzo dobrej organizacji prowadzących robót. Współpraca Wykonawcy z Zamawiającym w trakcie wykonywania robót układała się prawidłowo.

Remont drogi nr 0179T Michałów – Bujanówka Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwy wiążącej i ścieralnej oraz pobocza z kruszywa łamanego. Powyższe roboty zostały wykonane należycie, w terminie, zgodnie z wymogami określonymi w materiałach przetargowych.

Przebudowa i remonty dróg gminnych, wewnętrznych i boiska na terenie Gminy Sobków Gmina Sobków

Nasi klienci

Gmina Gołcza
Gmina Słaboszów
Gmina Kozłów
Gmina Czarnocin
Powiat Busko-Zdrój
Gmina Książ Wielki
Powiat Miechowski