Przebudowa miejsc przełomowych na drogach wojewódzkich

Przebudowa miejsc przełomowych na drogach wojewódzkich w podziale na 7 zadań

Zadanie nr 3 na terenie OD Pińczów droga wojewódzka nr 766 (w km 28+700 do 28+900; 32+625  do 32+885) oraz 768 (w km 16+100 do 16+600; 17+100 do 17+350; 21+950 do 22+142; 30+500 do 30+950).

Zleceniodawca: Ś.Z.D.W w Kielcach