Wykaz ważniejszych robót zrealizowanych w latach: od 2011r. do 2017r.

Lp. Opis wykonywanych robót Data wykonania zamówienia Nazwa zleceniodawcy
2016
1 Remont ulicy Chęcińskiej w Małogoszczu 28.04.2016

29.04.2016

Gmina Małogoszcz
2 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na placu MAT – BUS Bogucice 18.04.2016

29.04.2016

MAT-BUS Michał Warzecha Bogucice
3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1219K Książ Wik.- Zaryszyn- Nawarzyce od km 9+070 do 9+945 11.05.2016

20.05.2016

ZDP w Miechowie
4 Przebudowa drogi gminnej nr 351010T Zdanowice – Nowa Wieś dł 1000 mb 10.06.2016

27.06.2016

Gmina Nagłowice
5 Remont drogi dojazdowej do pól Charsznica – Szklana – Uniejów kolonia dł 820 mb 21.06.2016

31.08.2016

Gmina Charsznica
6 Przebudowa ulicy Rzecznej w Wodzisławiu 14.04.2016

27.06.2016

Gmina Wodzisław
7 Przebudowa i remonty dróg gminnych, wewnętrznych i boiska na terenie Gminy Sobków 09.06.2016

29.07.2016

Gmina Sobków
8 Przebudowa drogi powiatowej nr 0172 T polegająca na wykonaniu chodnika w m. Skroniów 20.05.2016

02.06.2016

ZDP Jędrzejów
9 Przebudowa drogi powiatowej nr 0173 T polegająca na wykonaniu chodnika w m. Potok Wielki 20.05.2016

02.06.2016

ZDP Jędrzejów
10 Remont drogi nr 0498T Działoszyce–Bronocice – Szarbia Zwierzyniecka w km 1+900 do 3+210 20.06.2016

08.07.2016

PZD w Pińczowie
11 Wyrównanie istniejącej podbudowy i wkonanie nawierzchni z mieszanek min- bit przy szkole podstawowej w m. Antolka 22.07.2016

23.07.2016

Szkoła Podstawowa

w m. Antolka

12 Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Bryzdzyn

odc. od km 0+000 do 0+780

11.08.2016

19.08.2016

Gmina Kozłów
13 Remont drogi dojazdowej do pól w m. Marcinowice od km 0+000 do 0+240 30.08.2016

24.08.2016

Gmina Kozłów
14 Remont drogi Sypów przez wieś nr 321058T od km 0+000 do km 0+470 22.08.2016

29.08.2016

Gmina Działoszyce
15 Remont drogi gminnej Gaik – Sudół nr 321041T od km 0+260 do km 0+531 16.08.2016

26.08.2016

Gmina Działoszyce
16 Przebudowa drogi gminnej nr 376006 T na odcinku Krzelów – Czekaj długość 1,765 mb 29.06.2016

16.08.2016

Gmina Sędziszów
17 Przebudowa drogi powiatowej nr 0156 T polegająca na wykonaniu chodnika w m. Wierzbica 04.07.2016

26.07.2016

ZDP e Jędrzejowie
18 Przebudowa ul. Pułaskiego od km 0+000 do km 0+221 28.07.2016

24.08.2016

Gmina Skalbmierz
19 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jazdowice – do pól w km 0+000 do 1+100 18.08.2016

15.09.2016

Gmina Słaboszów
20 Remont drogi dojazdowej do pól w m. Marcinowice od km0+240 do 0+430 07.09.2016

15.09.2016

Gmina Kozłów
21 Przebudowa drogi powiatowej nr 0201T polegającą na wykonaniu chodnika w m. Sędziszów ul. Polna 29.08.2016

15.09.2016

ZDP w Jędrzejowie
22 Odbudowa drogi gminnej Boczkowice- Giebułtów- Kalina Wielka Nr 140194 K w km 0+000 – 1+020 i w km 3+800 – 4+545 wraz z odbudową istniejących przepustów w km 0+198 i 0+369 25.05.2016

08.09.2016

Gmina Książ Wielki
23 Przebudowa drogi gminnej Malżyce – Turnawiec – Czarnocin od km 0+000 do 1+064 dł. 1064 16.06.2016

31.08.2016

Gmina Czarnocin
24 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Malżyce od km 0+000 do 0+475 dł 475 mb 17.06.2016

19.09.2016

Gmina Czarnocin
25 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w m. Brzezinki dł. 200 mb 21.09.2016

17.10.2016

Gmina Wodzisław
26 Wykonanie nawierzchni asfaltowej i prac brukarskich parkingów przy ul. Dmowskiego 1, Mieszka I 3, Przypkowskiego 50 C, Krzywoustego 6 w Jędrzejowie oraz Jana Pawła II w Nagłowice 02.09.2016

31.10.2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość”

w Jędrzejowie

27 Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 451 w Imielnie w km 0+000 do 0+251 plus rozjazd 14 m2 14.09.2016

16.09.2016

Gmina Imielno
28 Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 646/2 w Opatkowicach Murowanych w km 0+000 do 0+220 23.09.2016

28.09.2016

Gmina Imielno

 

29 Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid 951 w Wygodzie w km 0+000 do km 0+360 plus rozjazd 9 m2 20.09.2016

23.09.2016

Gmina Imielno
30 Remont drogi nr geod 994/1, 944/2,953,621 w m. Mstyczów w km 0+133 – 0+589 oraz 0+599 -0+748 11.10.2016

24.10.2016

Gmina Sędziszów
31 Remont drogi nr 376016T Szałas przez wieś w km 0+000 do 0+570 24.10.2016

26.10.2016

Gmina Sędziszów
32 Remont drogi gminnej Jakubowice – Ksawerów nr 321005T od km 0+000 do 0+570 dł. 570 mb 03.10.2016

10.10.2016

Gmina Działoszyce
33 Przebudowa drogi Skowronno Dolne – Kopernia nr 365006T od km 0+000 do 1+517,5 dł. 1517,50 mb 02.09.2016

28.09.2016

Gmina Pińczów
34 Remont drogi nr 0510T Działoszyce – Jakubowice – Dzierążnia w km 3+420 do 3+800 dł 380mb 02.11.2016

09.11.2016

PZD w Pińczowie
35 Remont drogi powiatowej nr 0214T Lipno Zalesie w km 7+005 – 8+545 dł 1540 mb 05.10.2016

31.10.2016

ZDP w Jędrzejowie
36 Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Działoszyce do infrastruktury

technicznej i społecznej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Jakubowice,

Kwaszyn, Bronów, Kujawki, Dębiany, Sypów.

16.10.2016

30.10.2016

Gmina Działoszyce
37 Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Działoszyce do infrastruktury technicznej i społecznej poprzez przebudowę dróg

gminnych w miejscowościach Marianów, Świerczyna, Kwaszyn, Jakubowice, Sancygniów, Sudół, Opatkowice, Dziekanowice, Ksawerów,

Dziewięczyce, Działoszyce, Dzierążnia, Niewiatrowice i Januszowice.

 

16.09.2016

30.10.2016

Gmina Działoszyce

 

38 Przebudowa drogi powiatowej nr 0214T polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Rembiechowa w km 13+740 – 14+060 dł. 320 mb 13.10.2016

14.11.2016

ZDP w Jędrzejowie
39 Przebudowa drogi powiatowej nr 0185T odcinek Klemencice – Laskowa ( Serwit) od km 10+390 do km 10+690 dł. 300 mb 02.11.2016

14.11.2016

ZDP w Jędrzejowie
40 Remont drogi nr 0512T Dziewięczyce – Bronów – Działoszyce w km 3+990 – 4+330 dł. 340 mb 10.11.2016

28.11.2016

PZD w Pińczowie
41 Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Podrózie dł. 0,265 km w granicach istniejącego pasa drogowego, realizowanych na działce o nr ewid. gr 128 w obrębie Podrózie oraz 204 w obrębie Teodorów 30.11.2016

30.11.2016

Gmina Działoszyce
42 Remont drogi nr 003533T Kózki- Szczekarzów – Topola od km 2+500 do 3+200 08.12.2016

19.12.2016

Gmina Skalbmierz
43 Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 16.11.2016

09.12.2016

Gmina Jędrzejów
44 Ułożenie nawierzchni bitumicznej na parkingu należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej

w Pińczowie przy ul. 7 Źródeł nr 8

06.12.2016

08.12.2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie
45 Przebudowa drogi Wierzbica – Gajówka 05.12.2016

06.12.2016

ZDP w Jędrzejowie
46 Remont drogi gminnej Niewiatrowice – Iżykowice nr 321050T od km 0+420 do 0+930 07.12.2016

20.12.2016

Gmina Działoszyce
47 Remont drogi gminnej Ksawerów – Opatkowice nr 321012T od km 0+000 do 0+250 08.12.2016

14.12.2016

Gmina Działoszyce
48 Remont drogi gminnej Kujawki – Sudół, od km 0+350 do 0+735 dł 3850 mb 13.12.2016

19.12.2016

Gmina Działoszyce
49 Remont dróg tłuczniowych, gruntowych i dojazdowych do pól na terenie Gminy Wodzisław 20.04.2016

30.12.2016

Gmina Wodzisław

 

Lp. Opis wykonywanych robót Data wykonania zamówienia Nazwa zleceniodawcy
2015
1 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czarnocin w 2015 roku – etap I 10.03.2015

20.05.2015

Gmina Czarnocin
2 Przebudowa drogi powiatowej nr 0150T Mniszek – Mnichów od km 3+210 do km 4+060 14.04.2015

28.04.2015

ZDP w Jędrzejowie
3 Przebudowa drogi gminnej nr 355029T w m. Podlesie w km 0+000 do km 0+350 07.05.2015

13.05.2015

Gmina Oksa
4 Remont drogi powiatowej 0515T Zagaje Dębiańskie – Dębiany – Bieglów od km 5+250 do km 5+400 08.05.2015

09.05.2015

PZD w Kazimierzy Wielkiej
5 Remont drogi nr 0515T Zagaje Dębiańskie – Biegłów w km 4+480 do km 5+250 14.05.2015

21.05.2015

PZD Pińczów
6 Remont drogi nr 0168T Dalechowy – Imielno – Sobowice – Pińczów od km 12+195 do km 12+418 11.05.2015

04.07.2015

PZD Pińczów
7 Roboty drogowe i wykonanie parkingów w zasobach Spółdzielni S.M. Przyszłość w Jędrzejowie 26.05.2015

15.07.2015

Spółdzielnia Mieszkaniowa Przyszłość w Jędrzejowie
8 Remont drogi gminnej nr 345015T Tur Piaski przez wieś w km 0+000 do km 0+700 01.06.2015

05.06.2105

Gmina Michałów
9 Przebudowa drogi gminnej Dzierążnia przez wieś od km 0+425 do km 0+845 01.06.2015

18.06.2015

Gmina Działoszyce
10 Przebudowa drogi gminnej Pierocice – Kościejów Nr 321029T od km 0+420 do km 0+840 01.06.2015

18.06.2015

Gmina Działoszyce
11

 

Przebudowa drogi gminnej Bronów – Wolica nr 321014 T od km 0+000 do km 0+770 01.06.2015

18.06.2015

Gmina Działoszyce
12

 

Remont drogi gminnej 326009T Stawy – Wygoda

w km 0+000 do km 0+530

10.06.2015

20.06.2015

Gmina Imielno
13 Remont drogi nr ew. 1114 ul. Kościelna w Motkowicach w km 0+000 do km 0+536 15.06.2015

25.06.2015

Gmina Imielno
14 Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 08.06.2015

30.09.2015

Gmina Jędrzejów
15 Wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej 326009T Stawy – Wygoda w km 0+220 oraz Motkowice ul Kościelna w km 0+535 22.06.2015

23.06.2015

Gmina Imielno
16 Przebudowa drogi Lipno – Kozłów położonej na działce nr 389 od km 0+000 do km 1+000 24.06.2015

29.06.2015

Gmina Oksa
17 Remont dróg dojazdowych na terenie gminy Charsznica 22.06.2015

16.07.2015

Gmina Charsznica
18

 

Rozebranie i odtworzenie nawierzchni w m. Małogoszcz ul. Włoszczowska 22.06.2015

10.07.2015

Veolia Tarnowskie Góry Sp.z.o.o
19

 

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Michałów 22.06.2015

08.09.2015

Gmina Michałów
20 Przebudowa i poprawa bezpieczeństwa drogi gminnej Bujnówka – Sadkówka od km 0+000 do km 2+600 22.06.2015

10.08.2015

Gmina Michałów
21 Remont ulicy Chęcińskiej i Osiedlowej w Małogoszczu 01.07.2015

09.07.2015

Urząd Gminy w Małogoszczu
22 Remont dróg dojazdowych na terenie gminy Charsznica 22.06.2015

16.07.2015

Gmina Charsznica
23

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T na odcinku Brzegi – Sobków – Lipa 15.07.2015

14.08.2015

ZDP Jędrzejów
24 Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Karczowice od km 0+000 do km 1+195 03.08.2015

13.08.2015

Gmina Kozłów
25 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ew. drogi 544 i 538 w Bełku 12.08.2015

19.08.2015

Gmina Imielno
26 Przebudowa dróg gminnych w m. Stradówod km 0+656 do km 1+226 oraz Mękarzowice – Kostrzeszyn w km 0+000 do km 0+500 20.08.2015

21.09.2015

Gmina Czarnocin
27 Odbudowa drogi gminnej Nr 003534T Topola Wikle od km 0+000 do km 0+700 01.09.2015

08.09.2015

Gmina Skalbmierz
28 Odbudowa drogi gminnej nr 003541T Kobylniki – Ostrów od km 0+500 do km 1+200 01.09.2015

10.09.2015

Gmina Skalbmierz
29 Przebudowa drogi gminnej Lipówka – Ś wierczyna-Teodorów nr 321018T w km 0+000 do 0+610 04.09.2015

11.09.2015

Gmina Działoszyce
30 Przebudowa drogi gminnej Sancygniów Biedrzykowice – Iżykowice nr 321023T 01.09.2015

30.09.2015

Gmina Działoszyce
31 Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice

w 2015 roku

04.09.2015

06.10.2015

Gmina Nagłowice
32 Utwardzenie otoczenia przystanku autobusowego w centrum wsi Bizoręda 01.10.2015 Gmina Sobków
33 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 742 w m. Błogoszów 05.10.2015

20.11.2015

ŚZDW w Kielcach
34 Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Korytnica od km 0+000 do km 0+230 16.10.2015

20.10.2015

Gmina Sobków
35 Przebudowa drogi powiatowej nr 0214T odc. Zakrzów – Dębina – Węgleszyn 23.10.2015

02.11.2015

ZDP w Jędrzejowie
36 Remont drogi gminnej Ścięgna Swojczany w km 0+300-0+350; 1+200 – 1+325; 1+500 – 1+520; 2+000- 2+050. 02.11.2015

27.11.2015

Gmina Charsznica
37 Przebudowa drogi gminnej Sokolina – Chrzanowice od km 0+000 do km 0+671 03.11.2015

27.11.2015

Gmina Czarnocin
38 Remont drogi nr 0516T Gaik – Sudół w km 2+115 do 2+555 04.11.2015

19.11.2015

PZD w Pińczowie
39 Remont drogi gminnej nr ewid. 462 ul. Strażacka w Imielnie od km 0+000 do km 0+348 17.11.2015

19.11.2015

Gmina Imielno
40 Remont drogi gminnej nr ewid 417 w Jakubowie od km 0+000 do 0+660 oraz nr ewid 950 Wygodzie od km 1+100 do 1+510 17.11.2015

23.11.2015

Gmina Imielno
41 Przebudowa drogi gminnej Dzierążnia- Gaik od km 0+730 do 1+155 nr 321040T 12.11.2015

10.12.2015

Gmina Działoszyce
42 Przebudowa drogi gminnej Wolica przez wieś nr 321068T w km 0+000 do 0+400 12.11.2015

10.12.2015

Gmina Działoszyce
43 Przebudowa drogi gminnej Stępocice przez wieś 321061T od km 0+000 do 0+665 12.11.2015

10.12.2015

Gmina Działoszyce
44 Przebudowa drogi gminnej Pierocice – Kościejów nr 321029T w km 0+840 do 1+240 12.11.2015

10.12.2015

Gmina Działoszyce
45 Przebudowa drogi w Koperni (przez wieś i na Zalesie) od km 0+000 do 0+510 19.11.2015

02.12.2015

Gmina Pińczów
46 Przebudowa drogi w Zakrzowie 12.11.2015

10.12.2015

Gmina Pińczów
47 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potok – Zalesie 29.12.2015

30.12.2015

Gmina Jędrzejów

 

Lp. Opis wykonywanych robót Data wykonania zamówienia Nazwa zleceniodawcy
2014
1. Roboty interwencyjne, remonty, konserwacja i odwodnienia chodników i poboczy w obrębie pasa drogowego dróg krajowych na terenie oddziału GDDKiA w Kielcach w roku 2013 02.01.2014

30.04.2014

GDDKiA Kielce
2. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na terenie sklepu Mrówka 24.03.2014

07.04.2014

SOBBUD S.C J. Gaczoł z siedzibą w Wokowicach
3. Utwardzenie placu na terenie zakładu Usługi Oczyszczania POLTER w Jędrzejowie  

11.04.2014

POLTER P. Bentkowski
4. Przebudowa wjazdu publicznego z Al. J. Piłsudskiego w Jędrzejowie wraz z przebudową Alei J. Piłsudskiego w Jędrzejowie ( wykonanie pasa lewoskrętu ) 24.03.2014

17.04.2014

Zakład Budowlany

BUDREM

5. Roboty odwodnieniowe na drodze gminnej 376004T Nowa – Wieś – Bugaj -Czekaj. 23.04.2014 Gmina Sędziszów
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 376004T Nowa Wieś – Bugaj -Czekaj od km 2+117 do km 3+ 929 10.04.2014

05.05.2014

Gmina Sędziszów
7. Przebudowa dr. gminnej Sypów – Marianów Nr 321001T od km 0+500 do km 0+725, od km 1+306 do km 1+541 23.04.2014

20.05.2014

Gmina Działoszyce
8. Przebudowa dr. gminnej Niewiatrowice – Jazdowice Nr 321050 T od km 0+000 do km 0+300 23.04.2014

20.05.2014

Gmina Działoszyce
9 Przebudowa dr. gminnej Dziewięczyce – Świerczyna Nr 321034 T od km 0+000 do km 0+335 dł. 335. 23.04.2014

20.05.2014

Gmina Działoszyce
10 Remont kapitalny dróg powiatowych w 2014 r poprzez wykonanie nakładek profilująco- wzmacniających z mieszanki min- asfaltowej. 07.05.2014

14.06.2014

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie
11 Remont kapitalny dróg powiatowych w 2014 poprzez wykonanie nakładek profilująco-wzmacniających z miesz. Mineralno – asfaltowej ścisłej w ilości 170 mg 07.06.2014

14.06.2014

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie
12 Remont kapitalny dróg powiatowych w 2014 poprzez wykonanie nakładek profilująco-wzmacniających z miesz. mineralno – asfaltowej

ścisłej w ilości 25 Mg.

07.06.2014

14.06.2014

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie
13 Przebudowa drogi dojazdowej do ośrodka Zdrowia w Dziaduszycach w km 0+000 0+164 20.05.2014

17.06.2014

GMINA SŁABOSZÓW
14 Przebudowa drogi powiatowej nr 0387T (Dębska Wola ) gr. powiatu Lipa – Karsy odc. Karsy p. wieś od km 6+771 do km 6+971 dł. 200 mb szer. 4,5 mb 02.06.2014

12.06.2014

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
15 Remont drogi Nr 0179 T Michałów – Bujnówka dł 740 mb,km 1+933 – 2+673 10.06.2014

30.06.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
16 Remont drogi Nr 0157T Chomentów – Rębów – Kliszów – Kije, dł 927 mb w km 8+086 – 9+013 06.05.2014

25.6.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
17 Przebudowa i remonty dróg gminnych i wewnętrznych i placu na terenie Gminy Sobków 12.05.2014

30.06.2014

Gmina Sobków
18 Przebudowa drogi gminnej Nr 402019T Probołowice – Plebańskie od km 0+161 d 0+ 848. 02.07.2014

30.07.2014

Gmina Złota Pińczowska
19 Przebudowa drogi gminnej Nr 402012T Kostrzeszyn – Odrzywół od km 0+014 do km 0+504. 02.07.2014

30.07.2014

Gmina Złota Pińczowska
20 Przebudowa drogi gminnej Nr 402017T Pełczyska – Zagość na dł 521 mb od km 0+000 do km 0+ 521. 02.07.2014

30.07.2014

Gmina Złota Pińczowska
21 Przebudowa drogi gminnej Nr 402005 T Złota -Mała Wieś (ul. Parkowa )od km 0+000 do 0+206. 02.07.2014

30.07.2014

Gmina Złota Pińczowska
22

 

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na placach i drogach w miejscowości Złota 02.07.2014

30.07.2014

Gmina Złota Pińczowska
23 Remont ul. Chęcińskiej i Osiedlowej w Małogoszczu ok 1100 m² 16.07.2014

17.07.2014

Gmina Małogoszcz
24 Remont drogi destruktem w miejscowości Łączyn 17.06.2014 Urząd Miejski w Jędrzejowie
25 Regulacja wpustów ulicznych wraz z odtworzeniem nawierzchni 14.05.2014

27.05.2014

Rejonowy Związek SPÓŁEK WODNYCH

w Jedrzejowie

26 Naprawa dróg zakładowych masą z otaczarki 05.05.2014

20.05.2014

Lafarge Cement S.A.

Ul Warsawska 110

28-366 Małogoszcz

27 Prace remontowe na drogach gminnych w miejscowości Prząsław, Książe – Skroniów 07.04.2014

05.05.2014

JT Zakład Budwy Gazociągów Sp.z.o.o Warszawa
28 Remont nawierzchni bitumicznej masą z otaczarki 18.06.2014 GLOBAL Jaśkiewicz i Pluta Lublin
29 Przebudowa drogi nr ew.279 w Sobowicach w km 0+000 do km 0+205 plus 20 m² rozjazdu. 14.07.2014

21.07.2014

Urząd Gminy w Imielnie
30

 

Remont drogi nr ew 715 w Wygodzie w km 0+ 010 do km 0+252 15.07.2014

19.07.2014

Urząd Gminy w Imielnie
31

 

Przebudowa dojścia do boisk przy Zespole Szkół w Motkowicach 08.07.2014

11.07.2014

Urząd Gminy w Imielnie
32 Remont drogi nr ew. 392 w Motkowicach w km 0+000 do km 0+658 01.07.2014

17.07.2014

Urząd Gminy w Imielnie
33 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0162 T Ignacówka – Podlaszcze Raków , odc. Podlaszcze- Raków od km 3+644 do km 4+964 dł. 1320 mb szer. 16.06.2014

14.07.2014

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
34 Przebudowa drogi powiatowej nr 0162T Ignacówka – Podlaszcze – Raków odc. Podlaszcze p. wieś od km 2+549 do km 2+899 dł. 350 mb szer. 5,0 mb 02.07.2014

17.07.2014

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
35 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0169 T Imielno – Helenówka – Mierzwin – Zegartowice – gr. pow. odc. Helenówka – Mierzwin od km 3+107 do3+512 23.07.2014

31.07.2014

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
36 Przebudowa drogi powiatowej nr 0169T Imielno-Helenówka Mierzwin Zegartowice gr.powiatu odc. Helenówka – Mierzwin od km 2+707 do 3+107 02.07.2014

04.08.2014

 

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
37 Przebudowa dróg gminnych Gminy Wodzisław w 2014 07.07.2014

15.08.2014

Urząd Gminy

w Wodzisławiu

38 Przebudowy dróg gminnych i lokalnych oraz dojazdowych do pól w miejscowościach Trzciniec, Nowa Wieś, Cierno Żabiniec 05.08.2014

14.08.2014

Urząd Gminy Nagłowice
39 Przebudowa drogi w miejscowości Grochowiska 08.07.2014

28.08.2014

Urząd Gminy w Pińczowie
40 Przebudowa drogi gminnej 355028T Węgleszyn – Młynek 23.07.2014

08.08.2014

Urząd Gminy w Oksie
41 Przebudowa drogi dojazdowej do pól Węgleszyn – Dębina – Smuga . 28.07.2014

12.08.2014

Urząd Gminy w Oksie
42

 

Przebudowa drogi dojazdowej do pól Zalesie – Wrona w km 0+428 do 0+878 04.08.2014

14.08.2014

Urząd Gminy w Oksie
43 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kolonnia Książ Mały w km 0+000 do 1+070 10.09.2014

17.09.2014

Urząd Gminy

w Książu Wielkim

44 Przebudowa drogi dojazdowej nr 218 w m. Baranów od km 0+000 do km 0+450. 28.08.2014

12.09.2014

Gmina Skalbmierz
45 Przebudowa dróg gminnych Gminy Wodzisław w 2014 r 19.08.2014

17.09.2014

Urząd Gminy

w Wodzisławiu

46 Przebudowa drogi powiatowej 0518T Topola – Słonowice w miejscowości Topola dł. 325 mb 04.09.2014

08.09.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
47 Przebudowa drogi powiatowej 0542T Ziębice – Gabułtów w miejscowości Ziębice dl. 350 mb 29.08.2014

02.09.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
48 Przebudowa drogi powiatowej 0544T Dobiesławice – Brończyce – Kijany – gr. woj. święt. (Piotrowice) w m. Brończyce dł.550 02.09.2014

05.09.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
49 Przebudowa drogi gminnej Nr 376027T ul. Gniewięcińska od km 0+500 do km 0+844 oraz od km 0+848 do km 1+530 nawalny deszcz 2012 04.09.2014

29.09.2014

Gmina Sędziszów
50 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0175T Mierzawa – Nowizna – Strzeszkowska – Zagaje odc. Mierzawa – Września od km 1+260 do km 1+510 dł. 250 mb 19.08.2014

26.08.2014

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
51

 

Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych o długości 1809 mb na terenie Gminy Słupia. 17.09.2014

26.09.2014

Urząd Gminy

Słupia (Jędrzejowska)

52 Przebudowa drogi powiatowej nr 0264T w m. Występy w km 3+720 do km 3+960 17.09.2014

02.10.2014

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie
53 Przebudowa drogi powiatowej nr 0402T Jakubów – Wojciechów w km 1+908 do km 2+410 29.09.2014

04.10.2014

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie
54 Przebudowa drogi powiatowej nr 01727T Jaronowice – Rakoszyn -Brynica Sucha – Skroniów – Łączyn – Ludwinów -Węgleniec – Dalechowy odc. Jaronowice – Rakoszyn od km 0+000 do 0+535 26.08.2014

05.09.2014

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
55 Wykonanie nawierzchni tłuczniowej do obietu radionawigacyjnego oraz placu z kostki brukowej w miejscowości Sudół 01.09.2014

27.09.2014

Projekt Nadzór Realizacja Bogdan Wójcik Nowy Sącz
56 Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Deszno 03.10.2014

09.10.2014

Urząd Gminy Nagłowice
57 Przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Zagórze 02.10.2014

07.10.2014

Urząd Gminy Nagłowice
58 Remont drogi gminnej 326001 T Mierzwin – Bełk- Kwasków w km 0+000 do km 1+675 03.10.2014

21.10.2014

Urząd Gminy w Imielnie
59 Remont drogi dr ew. 448 w Imielnicy w km 0+330 do 0+ 590 06.10.2014

23.10.2014

Urząd Gminy w Imielnie
60 Przebudowa drogi gminnej Dzierążnia -Kujawki od km 0+ 000 do 0+250 ,od km 0+730 do 0+920 15.10.2014

31.10.2014

Urząd Gmin

w Działoszycach

61

 

Przebudowa drogi gminnej Sudół przez wieś nr 321057T od km 0+000 do 0+ 200 od km 0+275 do 0+475 20.10.2014

27.10.2014

Urząd Gminy

w Działoszycach

62 Przebudowa dr. pow. nr 0178T (Mchałów) gr. pow pińczowskiego, Niegosławice -Konary Strzeszkowice – Piskorzowice -Mierzawa- Krzcięcice -Sędziszów -Piła – Klimontów -gr. woj. świętokrzysk. /Kozłów/ dł. 1734mb. od km 30+384 do km 32+118 27.08.2014

15.09.2014

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
63 Przebudowa drogi powiatowej nr 0209 T Zdanowice – Brynica Mokra – dr.pow. Nr 0208T od km 0+590 do km 1+450 10.09.2014

16.09.2014

 

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
64 Przebudowa drogi powiatowej nr 0172T od dr. krajowej nr 78 – Jaronowice – Rakoszyn – Nowa Wieś – Warzyn – Brynica Sucha – Skroniów – Łączyn – Ludwinów -Węgleniec – Dalechowy dr. pow. nr 0168T od 8+543 do km 9+943 dł. 1400 mb. 01.10.2014

30.10.2014

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
65 Przebudowa drogi powiatowej nr 0198T ( Szczekociny ) gr.woj. Świętokrzyskiego – Sprowa -Raszków -Krzelów od km 3+810 do km 4+326 17.10.2014

29.10.2014

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
66 Przebudowa drogi powiatowej nr 0190T od dr. powiatowej nr 0191T – Kowalów Dolny – Wodacz – gr . woj św. od km 5+450 do km 6+100 dł. 650 mb 08.10.2014

22.10.2014

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
67 Rozbudowa drogi S-7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc, Kielce (DK 73 węzeł Wiśniówka) – Chęciny(węzeł Chęciny) 1.10.2014

31.10.2014

GDDKiA Kielce
68 Przebudowa drogi powiatowej nr 0150T Mniszek – Rudki -Mnichów od km 3+210 do km 4+410 06.11.2014

21.11.2014

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
69 Przebudowa drogi powiatowej nr 0163T Czarnocice -Chwaścice – Wanat – Borszowice od km 5+805 do km 6+205 dł. 400 mb. 14.11.2014

21.11.2014

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
70 Przebudowa drogi powiatowej nr 0150T Mniszek Rudki -Górka – Mnichów w km 0+000 do 0+500. 07.11.2014

20.11.2014

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
71 Remont dróg gminnych na terennie gminy Sobków. 24.10.2014

30.10.2014

Gmina Sobków
72 Przebudowa i poprawa bezpieczeństwa drogi gminnej Wrocieryż–Zagajów od km 0+000 do1+185 30.10.2014

03.11.2014

 

Urząd Gminy

w Michałowie

73 Remont drogi powiatowej nr 0181T Sędowice – Wrocieryż odc. w m.Wrocieryż w km 2+628 do 2+948 dł. 320 mb 13.10.2014

17.10.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
74 Remont drogi powiatow. nr 0069T Mozgawa Chrobeż –Nieprowice odc. w m. Chroberz w km 4+080 do 4+230 i km 4+957 do 5+177 dł.370 mb 10.10.2014

15.10.2014

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
75 Remont drogi nr 0065T Zakrzów dr. pow. nr 0064T dł. 425 mb w km 1+275 do 1+700 07.11.2014

14.11.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
76 Przebudowa drogi w Chruścicach . 30.09.2014

15.10.2014

Urząd Gminy Pińczów
77 Przebudowa drogi w Mozgawie p. wieś od km 0+000 do 1+ 050 i łącznik od km 0+000 do 0+210 15.10.2014

28.11.2014

Urząd Gminy Pińczów
78 Przebudowa drogi Skowronno – Zalesie – Kopernia (1) nr 365006T od km 1+600 do km 2+230 dł 630 mb nawalny deszcz 2013 24.09.2014

30.10.2014

Urząd Gminy Pińczów
79 Przebudowa drogi gminnej Bronów – Świerczyna nr 321100T od km 0+000 do km 0+376, dł. 376 mb, 23.10.2014

29.11.2014

Urząd Gmin

w Działoszycach

80 Przebudowa drogi gminnej Sancygniów – Opatkowice nr 321063T od km 0+000 do km 0+400, 23.10.2014

29.11.2014

Urząd Gmin

w Działoszycach

81 Przebudowa drogi gminnej Januszowice – Wymysłów nr 321101T od km 0+000 do km 0+345, 23.10.2014

29.11.2014

Urząd Gmin

w Działoszycach

Przebudowa drogi gminnej Działoszyce – Jakubowice nr 321042T od km 0+071 do 0+465. 27.11.2014

18.12.2014

Urząd Gmin

w Działoszycach

82 Przebudowa drogi gminnej Dzierążnia przez wieś

OD KM 0+000 DO KM 0+425

27.11.2014

18.12.2014

Urząd Gmin

w Działoszycach

83 Przebudowa drogi gminnej Bronów – Wolica nr 321014T od km 0+770 do km 1+670, 27.11.2014

18.12.2014

Urząd Gmin

w Działoszycach

84 Remont nawierzchni bitumicznych ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Sędziszów przez ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu kat. KR 2 warstwy ścieralnej o gr po zagęszczeniu do 5 cm wraz ze skropieniem podbudowy emulsją bit. na pow. 46 m² z regulacją pionową zasuwy wodociągowej i włazu kanalizacyjnego 13.10.2014

15.10.2014

Gmina Sędziszów
85 Przebudowa dr. lokalnej w m Trzciniec na odc. 222 mb i szr.3 mb 12.11.2014

14.11.2014

Urząd Gminy Nagłowice
86 Przebudowa drogi gminnej w m. Trzciniec na odc. o dł. 1400 mbi szer. 5 mb. 12.11.2014

14.11.2014

Urząd Gminy Nagłowice
87 Sprzedaż Mieszanki mineralno – bitumicznej wraz z transportem, ułożeniem, zagęszczeniem i skropieniem na przejazdach tymczasowych 20.11.2014

28.11.2014

Budimex S.A. ul. Stawki 40 01-040 Warszawa
89 Przebudowa drogi gminnej 355030T Stare Kanice – Nowe Kanice od km 0+000 do km 0+751 20.11.2014

05.12.2014

Urząd Gminy w Oksie

 

Lp. Opis wykonywanych robót Data wykonania zamówienia Nazwa zleceniodawcy
2013
1. Remont ulicy Chęcińskiej

w Małogoszczu ok 1100 m2

16.04.2013

19.04.2013

Gmina

Małogoszcz

2. Remont ulicy Chęcińskiej

w Małogoszczu ok 300 m2

01.06.2013

03.06.2013

Gmina

Małogoszcz

3. Przebudowa dróg gminnych w 2013 r -nawierzchnie asfaltowe oraz boiska do siatkówki 28.03.2013

13.05.2013

Gmina Krasocin
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 0214T Przygradów- Lipno na dł 553 mb 11.06.2013

21.06.2013

ZDP we

Włoszczowie

5. Udrożnienie istniejącego systemu odbiorników wód opadowych dla Północnej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu dk 78 03.06.2013

10.06.2013

GDDKiA

w Kielcach

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 402014TMiernów – Wegeszke na dł 904 mb od km 0+148 do 1+052 24.05.2013

28.06.2013

Gmina Złota
7. Oczyszczenie rowów, przepustów i odbudowie zjazdów w miejscowości Krępice 19.06.2013

21.06.2013

Gmina Skalbmierz
8. Odbudowa drogi nr 003544T Krępice – Ostrów od km 0+300 do 0+600 03.06.2013

21.06.2013

Gmina Skalbmierz
9 Przebudowa oraz remont dróg gminnych i wewnętrznych w 2013r 27.05.2013

14.06.2013

Gmina Sobków
10 Przebudowa oraz remont dróg gminnych i wewnętrznych w 2013r 27.05.2013

14.06.2013

Gmina Sobków
11 Remont drogi nr 0069T Mozawa – Wojsławice – Chroberz – Nieprowice mb od km 4+230-4+957 24.06.2013

08.07.2013

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
12 Remont drogi nr 0012T Czechów – Stawiany – Lipnik dł 855 mb km 0+800 – 1+655 24.06.2013

08.07.2013

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
13 Remont drogi powiatowej nr 0210T Węgleszyn – Węgleszyn Ogrody – Tyniec – Caców – Chorzewa – Prząsław – Cierno Zaszosie dł 6250 mb od km 4+930 do km 11+180 18.04.2013

02.07.2013

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
14 Remont drogi powiatowej nr 0170T Diament – Łysaków – Kawęczyn – Opatkowice -Grudzyny – Mierzwin dł 3685 mb od km 0+000 do km 3+685 16.04.2013

02.07.2013

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
15 Przebudowa drogi powiatowej nr 0219T Karsznice – Rembieszyce – dr. Woj nr 728 od km 1+870 do km 3+000, dł 1130 mb szer.5,00 mb 28.05.2013

08.06.2013

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
16 Remont drogi nr ewidencyjny 750 w Motkowicach (ul. Gorzelniana) w km 0+000 do 0+342 02.07.2013

04.7.2013

Urząd Gminy

w Imielnie

17 Remont drogi nr ewidencyjny 2000 w Motkowicach w km 0+015 do 1+350 08.07.2013

11.07.2013

Urząd Gminy

w Imielnie

18 Remont drogi nr ewidencyjny 412 w Motkowicach (ul. Nowa) w km 0+585 do km 1+015 03.07.2013

08.07.2013

Urząd Gminy

w Imielnie

19 Przebudowa drogi gminnej K140483 Nieszków – Słaboszów w km 0+000 – 0+666 25.06.2013

17.07.2013

Urząd Gminy

w Słaboszowie

20 Remont drogi nr ewidencyjny 466 w Grudzynach w km 0+000 do 1+375 plus 85 m2 rozjazdu 10.07.2013

24.07.2013

Urząd Gminy

w Imielnie

21 Przebudowa drogi w miejscowości Grochowiska 14.03.2013

28.06.2013

Urząd Gminy

w Pińczowie

22 Budowa Parkingu samochodowego wraz z oświetleniem 28.06.2013

30.07.2013

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętej Trójcy w Jędrzejowie
23 Przebudowa dróg gminnych na terenie Słupi Jędrzejowskiej 17.06.2013

31.08.2013

Urząd Gminy

Słupia (Jędrzejowska)

24 Przebudowa drogi nr ewidencyjny 847 w wygodzie w km 0+000 do 0+410 plus 10 m2 25.07.2013

30.07.2013

Urząd Gminy

w Imielnie

25 Przebudowa drogi gminnej 326007T Jakubów – Dzierszyn w km 0+650 do 1+160 25.07.2013

05.08.2013

Urząd Gminy

w Imielnie

26 Przebudowa drogi nr ewidencyjny 451 w Imielnicy w km 0+250 do 0+476 29.07.2013

31.07.2013

Urząd Gminy

w Imielnie

27 Przebudowa dróg o nr ewidencyjnych 443 w km 0+000 do 0+124i444 w km 0+000 do 0+110 w Imielnicy 02.08.2013

07.08.2013

Urząd Gminy

w Imielnie

28 Przebudowa drogi nr ewidencyjny 660 w Stawach w km 0+000 do 0+060 25.07.2013

27.07.2013

Urząd Gminy

w Imielnie

29 Przebudowa przepustu pod drogą nr ew. 467 w Grudzynach oraz wjazdów 23.07.2013

24.07.2013

Urząd Gminy

w Imielnie

30 Wykonanie robót odwodnieniowych w ciągu drogi powiatowej nr 0152T Tyniec – Popowice Podlesie Żarczyce – Miąsowa -polegającą na budowie przepustu w m. Żarczyce z rur WIPRO fi 80 12.04.2013

14.06.2013

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
31 Przebudowa drogi powiatowej nr 0152T Tyniec – Popowice – Oksa – Węgleszyn – Żarczyce – Bizoręda – Miąsowa w miejscowości Bizoręda 15.05.2013

15.07.2013

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
32 Naprawa nawierzchni bitumicznych w Jędrzejowie 27.05.2013

31.05.2013

Budimex SA

Warszawa

33 Przebudowa drogi powiatowej nr 0178T gr. powiatu – Niegosławice – Przyłęk – Sędziszów Piła – Klimontów – gr. woj święt. odcinek Mierzyn – Boleścice od km 16+880 do km 17+530 dł 650 mb 01.08.2013

05.09.2013

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
34 Przebudowa drogi powiatowej nr 0201T Rożnica – Sosnowiec – Sędziszów– Tarnawa, Odcinek Gródek Tarnawa od km 8+910 do 9+350 długości 440 mb 02.08.2013

09.08.2013

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
35 Remont drogi nr 0177T Zawale Niegosławskie – Tur – Pawłowice dł 800 mb w km 1+763 – 2+563 21.08.2013

02.09.2013

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
36 Przebudowa drogi powiatowej nr 0085 T Siesławice – Biniątki – Zagaość odcinek Biniątki gr powiatu od km 3+660 do km 3+660 do km 4+090 dł 430 mb 19.08.2013

13.09.2013

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku Zdroju
37 Przebudowa drogi powiatowej nr 0176T Przyłęczek – Olbrachcice – Dębiany odcinek Olbrachcice – Dębiany od km 4+768 do km 6+208 dł 1440 mb 05.08.2013

02.09.2013

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
38 Przebudowa drogi powiatowej nr 0185T Boleścice – Zapustka – Jeziorki e – Laskowa odcinek Laskowa przez wieś od km 12+560 do 12+870 dł 310 mb 07.08.2013

10.08.2013

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
39 Przebudowa dróg gminnych Gminy Wodzisław w 2013 r 10.07.2013

14.08.2013

Urząd Gminy

w Wodzisławiu

40 Przebudowa drogi gminnej Nr 355002T Zakrzów – Wrona w km 0+530 do km 1+325 15.08.2013

03.09.2013

Urząd Gminy

w Oksie

41 Przebudowa drogi gminnej Nr 355002T Zakrzów – Wrona w km 0+530 do1+325 -roboty uzupełniające 15.08.2013

03.09.2013

Urząd Gminy

w Oksie

42 Przebudowa drogi powiatowej nr 0221T Nieznanowice – Rząbiec – Ludynia w m. Wymysłów dł 530 mb w km od 5+531 do km 6+061 13.09.2103

27.09.2013

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie
43 Odbudowa drogi powiatowej nr 0503T Skalbmierz – Kobylniki od km 1+772 do km 2+600 dł 828 mb 26.08.2013

24.09.2013

Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
44 Remont drogi nr 0021 T Chmielnik – Szarbków – Pińczów dł 1080 mb w km 10+900 – 11+980 10.09.2013

20.09.2013

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
45 Remont drogi nr 0021 T Chmielnik – Szarbków – Pińczów dł 1080 mb w km 10+900 – 11+980 10.09.2013

20.09.2013

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
46 Przebudowa parkingu dla samochodów osobowych przy Zespole Szkół w Mierwinie 09.10.2013

12.10.2013

Urząd Gminy

w Imielnie

47 Przebudowa drogi powiatowej nr 0170T Diament – Łysaków – Kawęczyn – Opatkowice – Grudzyny – Mierzwin polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Mierzyn od km 12+449 do km 12+657 długości 208 mb szerokości 1,50 mb 02.09.2013

23.09.2013

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
48 Przebudowa miejsc przełomowych na drogach wojewódzkich w podziale na 7 zadań

Zadanie nr 3 na terenie OD Pińczów droga wojewódzka nr 766 (w km 28+700 do 28+900; 32+625 do 32+885) oraz 768 (w km 16+100 do 16+600; 17+100 do 17+350; 21+950 do 22+142; 30+500 do 30+950)

 

09.09.2013

15.10.2013

Ś.Z.D.W w Kielcach
49 Przebudowa drogi powiatowej nr 0169 T Imielno – Helenówka Mierzwin Zegartowice gr. powiatu polegająca na wykonaniu chodnika w m. Mierzwin w km 4+592 02.09.2013

13.09.2013

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
50 Przebudowa rond w miejscowościach Nagłowice, Prząsław 16.09.2013

16.09.2013

CHEM-SPED Organizacja przejazdu transportów ponadnormatywnych
51 Odbudowa drogi powiatowej nr 0178T gr.pow. Pińczowskiego , Niegosławice – Konary – Strzeszkowice – Piskorzowice – Mierzawa – Krzcięcice – Sędziszów – Piła – Klimontów gr. woj. Świętokrzyskiego dł 2231 mb w km 26+820 do km 27+700 23.09.2013

31.10.2013

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
52 Przebudowa drogi powiatowej nr 0178T gr.pow. Pińczowskiego , Niegosławice – Konary – Strzeszkowice – Krzcięcice – Sędziszów – Piła – Klimontów gr. woj. Świętokrzyskiego dł 1440 mb w km 7+945 do km 8+335 oraz 8+815 do 9+865 20.09.2013

12.10.2013

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
53 Przebudowa dróg na terenie Gminy Michałów 16.10.2013

28.10.2013

Urząd Gminy

w Michałowie

54 Odmulenie rowów odwadniających wraz z przepusami w ciągu drogi powiatowej nr 0178T w 17.10.2013

31.10.2013

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
55 Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Działoszyce nr 321033T; 321017T; 321058T, 321031T, 321085T 16.10.2013

15.11.2013

Urząd Gminy

w Działoszycach

56 Przebudowa drogi powiatowej nr 0208T Cierno Zaszosie – Warzyn Drugi – Zagórze – Kierzki – Krzcięcice dł 870 mb od km 0+000 do km 0+870 04.11.2013

20.11.2013

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
57 Przebudowa drogi powiatowej nr 0171 T od drogi pow. nr 0168T Dalechowy – Karczunek -Helenówka dr. Pow. nr 0169T w km 5+860 do 6+780 12.11.2013

26.11.2013

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
58 Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze wykonanej w związku z likwidacją przejazdu w km 7,197 w ramach zadania pn.:Modernizacja linii kolejowej nr 64 Psary – Kozłów 21.11.2013

29.11.2013

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Odział w Lublinie
59 Roboty odwodnieniowe na drodze Mstyczów – Karczowice 12.12.2013

13.12.2013

Urząd Gminy Sędziszów
60 Remonty bieżące dróg gminnych we wsiach Iżykowice, Biedrzykowice, Teodorów, Bronów . 05.12.2013

20.12.2013

Urząd Gminy

w Działoszycach

61

 

Usługa równiarką i walcem przy remontach dróg gminnych i wewnętrznych 09.05.2013

31.12.2013

Urząd Gminy

w Sobkowie

62 Roboty interwencyjne, remonty, konserwacja i odwodnienia chodników i poboczy w obrębie pasa drogowego dróg krajowych na terenie oddziału GDDKiA w Kielcach w roku 2013 02.01.2013

30.12.2013

GDDKiA

Kielce

 

 

Lp. Opis wykonywanych robót Data wykonania zamówienia Nazwa zleceniodawcy
2012
1. Wykonanie asfaltowania podjazdów i między torza na przejazdach kolejowych linii Nr 64 Kozłów – Koniecpol 28.03.2012

22.05.2012

Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp .z.o.o z siedzibą w Warszawie Zakład Wschodni z siedzibą w Radomiu
2. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na placu według przedstawionego zakresu 12.04.2012 Hurtownia Lodów, Drobiu i Mrożonek Spółka Jawna

Skroniów 137 Jędrzejów

3. Remont drogi zakładowej od Pakowni do Działu Zbytu, oraz remont skrzyżowania przy wjeździe głównym 11.04,.2012 Lafarge Cement S.A.

Ul Warsawska 110

28-366 Małogoszcz

4. Ułożenie dywanika asfaltowego z mieszanki mineralno – bitumicznej grubość 5 cm po zagęszczeniu na boisku do piłki siatkowej 02.04.2012 PPUH „ANMAR” T.Jach z siedzibą w Złotniki 134
5. Przebudowa wjazdów do hali produkcyjnej na terenie browaru Strzelce w Jędrzejowie 05.05.2012

08.05.2012

Browary Regionalne Łomża sp.z.o.o z siedzibą w Warszawie
6. Remont drogi powiatowej nr 0171 T Dalechowy – Karczunek – Rajchotka- Helenówka odcinek Karczunek przez wieś od 2+300 do km 2+625 długości 325 mb szerokości 4,50 mb 07.05.2012

12.05.2012

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
7. Remont drogi powiatowej nr 0161T Podlesie-Wygoda-Brus-Antoniów odc Wygoda przez wieś od km 1+060 do km 1+510 dł 450 mb szer 5,00m 05.05.2012

12.05.2012

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
8. Ułożenie przepustu Ø50 pod drogą powiatową nr 0172T w miejscowości Rakoszyn 25.05.2012 Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
9 Wykonanie robót ziemnych zgodnie ze zleceniem 22.05.2012 Gospodarstwo Rybackie Biała Nida Wojciech Sędek
10 Remont drogi wojewódzkiej nr 767 Pińczów – Busko Zdrój odc. Bogucice – Kostki od km 6+530 do km 8+300 długości 1770 mb 07.05.2012

04.06.2012

Ś.Z.D.W w Kielcach
11 Remont najazdów na wiadukcie M-15 w m. Kozłów w ciągu drogi powiatowej 1194K gr.woj. Kozłów Książ wielki – Słaboszów 12.07.2012 Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie
12 Odbudowa drogi gminnej nr 003556 t Przybenice – Głuchów od km 0+000 do km 0+500 19.06.2012

26.06.2012

Miasto i Gmina

Skalbmierz

13 Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0262 T Czostków – Ludynia w km od 6+480 do km 8+055 22.06.2012

05.07.2012

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie
14 Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0262 T Czostków – Ludynia w km od 6+065 do km 8+285 03.07.2012

04.07.2012

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie
15 Remont drogi powiatowej nr 0165T Lścin – Jasionna odc. Lścin przez wieś od km 0+000 do km 0+200 05.06.2012

09.06.2012

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
16 Remont drogi pow. nr 0172T Jaronowice – Rakoszyn- Nowa Wieś- Brynica Sucha- Skroniów- Łączyn- Ludwinów – Węgleniec Dalechowy odc Rakoszyn przez wieś od km 2+325 do km 2+710 30.05.2012

13.06.2012

Zarząd Dróg

Powiatowych Jędrzejów

17 Remont drogi pow. nr 0208T Cierno Zaszosie – Warzyn Drigi – Zagórze – Kierzki – Krzcięcice odc Warzyn – Zagórze od km 3+560 do km 4+200 dł 640 mb i szerokości 5,0 mb 05.06.2012

18.06.2012

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
18 Remont drogi pow. nr 0209T Zdanowice – Brynica Mokra odc Brynica Mokra przez wieś od km 1+440 do km 2+190 długości 750 mb i szer. 5,00 mb 05.06.2012

15.06.2012

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów
19 Przebudowa dróg powiatowych :

– dr 0003T Piotrkowice – Włoszczowice

– dr 0017T Skowronno G – Brzeście

– dr 0142T Pełczyska – Probołowice

– dr 0178T Michałów – Sędowice

– dr 0871T Książ W- Stępocice

09.04.2012

14.07.2012

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
20 Przebudowa drogi pow nr 0871T Książ W- Zaryszyn – Wola knyszyńska – Stępocice roboty dodatkowe 14.08.2012

27.08.2012

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
21 Ułożenie nawierzchni bitumicznej zgodnie ze zleceniem w m. Michałów 01.08.2012 Zakład Budowlano Remontowy RENOVA Jacek Fijałkowski

Pińczów

22 Wykonanie nawierzchni asfaltowej po przekopach w m Rawka 01.08.2012 Zakład Robót Wodno – Kanalizacyjnych S. C. Jan i Teresa Pieniążek Golczyna 97
23 Remont drogi nr 0177T Zawale Niegosławskie – Tur Górny – Tur Dolny- Pawłowce od km 0+713 do km 1+763 17.07.2012

31.07.2012

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
24 Wykonanie nawierzchni na przepustach zgodnie ze zleceniem 07.08.2012 Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Jędrzejowie
25 Remont drogi nr 0017T Skowronno Górne – Brzeście od km 0+000 do km 1+200 25.07.2012

10.08.2012

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
26 Odwodnienie na drodze pow Włoszczowice – Piotrkowice 14.08.2012

27.08.2012

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
27 Przebudowa odcinków i dróg na terenie Miasta i Gminy Sędziszów 01.05.2012

11.07.2012

Urząd Gminy Sędziszów
28 Zabezpieczenie nawierzchni tłuczniowej drogi przed rozmyciem wodą opadową poprzez położenie nawierzchni bitumicznej w m Boleścice 02.08.2012 Urząd Gminy Sędziszów
29 Wykonanie podbudowy z tłucznia drogowego na powierzchni 240 m2 gr 12 cm na placu przy OSP Krzięcice 03.08.2012 Urząd Gminy Sędziszów
30 Remont drogi pow Nr 1234K Dale – Klonów – Marchocice Janiczki w km 2+269 – 4+858 29.06.2012

16.07.2012

Zarząd Dróg Powiatowych Miechów
31 Remont drogi powiatowej Nr 1236K Górka Kościejowska – Lelowic – Gruszów w km 0+750-1+452 25.06.2012

04.07.2012

Zarząd Dróg Powiatowych Miechów
32 Naprawa drogi wzdłuż zakładowej wg zamówienia 05.07.2012 Lafarge Cement S.A.

Ul Warsawska 110

28-366 Małogoszcz

33 Remont drogi powiatowej nr 1225K Kalina Rędziny – Kropidło – Gluzy – Działoszyce dł 3,188 km 06.08.2012

31.08.2012

Zarząd Dróg Powiatowych Miechów
34 Remont drogi nr 0012T Czechów – Stawiany – Lipnik odc. Hajdaszek – Czechów od km 0+000 do km 0+800 dł 800 mb 29.08.2012

07.09.2012

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
35 Remont nawierzchni drogi krajowej nr 7 odc. Łączyn – Potok od km 586+875 do km 589+950 długości 3075 mb 14.06.2012 22.08.2012 GDDKiA

Kielce

36 Odbudowa drogi gminnej Nr 321039T Iżykowice przez wiś na odcinku od 0+020 do 0+560 km długości 540 mb 15.09.2012

30.09.2012

Urząd Gminy

w Działoszycach

37 Odbudowa drogi gminnej Nr 321091T Gaik Dzierążnia na odcinku od km 0+000 do km 0+285 długości 285 mb 15.09.2012

30.09.2012

Urząd Gminy

w Działoszycach

38 Przebudowa włączeń ulic do rynku w Małogoszczu 29.09.2012

01.10.2012

Urząd Gminy

w Małogoszczu

39 Remont drogi gminnej 326004T Opatkowice – Zagaje w km 0+501 do 1+185 – II etap 17.09.2012

24.09.2012

Urząd Gminy

w Imielnie

40 Przebudowa drogi nr ewidencyjny 205 w Opatkowicach Drewnianych w km 1+240 do 1+690 przy szerokości 3,00 mb 20.09.2012

28.09.2012

Urząd Gminy

w Imielnie

41 Przebudowa dróg na terenie gminy Michałów 17.08.2012

14.09.2012

Urząd Gminy

Michałowie

42 Odbudowa dróg gminnych Gminy Wodzisław w 2012 roku 16.07.2012

11.09.2012

Urząd Gminy

w Wodzisławiu

43 Usługa walcem i równiarką przy remontach dróg gminnych i wewnętrzych na terenie gminy Sobków 01.03.2012

01.10.2012

Urząd Gminy

w Sobkowie

44 Przebudowa drogi w Pasturce 27.09.2012

03.10.2012

Urząd Gminy

w Pińczowie

45 Wykonanie podbudowy i asfaltowania nawierzchni po wykopach na ul. Jędrzejowskiej w Małogoszczu 03.10.2012 Przedsiębiorstwo Remontowe Energotechnik Sp z.o.o Rzeszów
46 Remont drogi pow. nr 0149T dr woj Nr 728 -Podchoiny- droga Krajowa Nr 7- Podchojny- Kulczyzna, dł 2982 mb w km 0+000 – 0+785; 1+727 – 2+540; 2+540- 3+924 10.10.2012

30.10.2012

Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów

 

47 Remont drogi pow.0195T granica województwa świętokrzyskiego -Dąbrowica – Obiechów – Węgrzynów- Raszków- odc. Dąbrowica – Obiechów- Węgrzynów w km 0+000-1+879;1+879-2+815;3+530-5+810 dł 4840 mb 23.08.2012

15.10.2012

Zarząd Dróg

Powiatowych Jędrzejów

48 Remont drogi pow. nr 0158T Mnichów- Smyków- Morsko Dolne – Bugaj -Kotlce Nowe- Borszowice- Motkowice- Stawy – Imielno dł. 697 mb w km 11+373 – 12+070 02.08.2012

31.10.2012

Zarząd Dróg

Powiatowych Jędrzejów

49 Remont drogi gminnej w miejscowości Dąbie 05.11.2012

09.11.2012

Urząd Gminy

Włoszczowa

50 Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kołków 16.11.2012

19.11.2012

Urząd Gminy

w Michałowie

51 Odbudowa drogi gminnej Niewiatrowice – Iżykowice nr 321050T na odcinku od km 0+000 do km 0+420 dł. 420mb 11.10.2012

15.11.2012

Urząd Gminy

w Działoszycach

52 Roboty interwencyjne, remonty, konserwacja i odwodnienia chodników i poboczy w obrębie pasa drogowego dróg krajowych na terenie oddziału GDDKiA w Kielcach w roku 2012 02.01.2012

06.12.2012

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach
53 Przebudowa drogi gminnej nr 380015T Obiechów – Obiechów Kresy od km 0+010 do km 1+090 dł 24.11.2012

04.12.2012

Urząd Gminy

Słupia (Jędrzejowska)

54 Remont drogi pow.Nr 0096T Stopnica – Wolica – Podkopce – Gadawa – Budzyń – Chtel Czerony – Gorysławice – Wiślica od 10+680 do km 12+680 22.11.2012

07.12.2012

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku Zdroju
55 Przebudowa dróg gminnych w Działoszycach

– droga nr 321047 T Marianów Dierążnia

– droga nr 321037T Dziekanowice przez wieś

03.12.2012

18.12.2012

Urząd Gminy

w Działoszycach